Yozgat EfsaneleriThis is a featured page

Yozgat Efsaneleri - Çapanoğlu

Gelin Kayası :
Yozgat'taki Nohutlu Tepesinin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara "Gelin Kayası "denir. Köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve hayatlarını kaybederler. Eşkıyalar gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et" Duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damat ise kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de (mayısın ikinci haftasında) cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler. Yozgat'lı avcılar buradaki güvercinlere kesinlikle ateş etmezler.yozgat sürmelisi

Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler

Aman aman ben yarelendim aman
Bu dert beni iflah etmez deleyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Aman aman sürmelim aman

Kaşın çeğmelenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi

Aman aman ben yarelendim aman
Çığ gibi düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi
Aman aman sürmelim aman


No user avatar
Çapanoğlu
Latest page update: made by Çapanoğlu , May 25 2007, 9:44 AM EDT (about this update About This Update Çapanoğlu Edited by Çapanoğlu

60 words added

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.